Liên hệ chúng tôi
Angelatto

Số điện thoại : +86 13500052949

WhatsApp : +8613500052949

Dây chuyền sản xuất
mouting bề mặt

nóng chảy

kiểm tra

bầu

vặn vít 1

vặn vít 2

Bài kiểm tra độ tuổi

lắp ráp